Big Band Emmaboda

Big Band Emmaboda


Vi övar en gång i månaden i samarbete med  Emmaboda Pastorat.


Big Band Emmaboda spelar ett brett underhållningsprogram i olika musikstilar och i bigband-besättning och förbereder sig under ledning av

Dr. Bernd Frey.


Big Band Emmaboda startade med tre jazzworkshops under 2015 och det visade sig att flera musiker önskade en fast orkester med en huvudort där man kan träffas regelbundet för att spela tillsammans, fortbilda sig och skaffa nya kontakter


För frågor, bokningar eller för mer information,

kontakta oss: kontakt@bimsmusik.se

Projektansvarig: Catarina Hermansson

Musikhistoria Emmaboda kommun


Möjligheterna att lyssna på levande musik i Emmaboda med omnejd är inget nytt. Redan i början på 1900-talet bildades de tre musikkårerna Emmaboda, Lindås och Johansfors. Tyvärr är endast de två sistnämnda aktiva och genomsnittsåldern fortfarande relativt hög.

Varje ort med självaktning skulle dessutom hålla sig med en manskör i sann nationalromantisk anda, om inte annat så för att sjunga in våren.

Det mesta av utbudet var koncentrerat till sommarhalvåret med spelplatser som bygdegårdar och folkparker. För underhållningen svarade de lokala kårerna  men någon gång kom musikanter även utifrån. På 1950-talet turnerade flera jazzmusiker, svenska och utländska, runt på landsbygden och spelade dansmusik.

I början på 60-talet gjorde poppen sitt intrång och Långasjö Skyttepaviljong men framförallt Emmaboda Folkets hus blev dess högborg. Under rubriken Höga Nöjet arrangerades t.ex. popgalor, världsberömda i hela sydöstra Sverige.

Idag förs traditionerna med levande musik vidare av bl.a. musikkårerna, körer, ungdomsband och föreningar som Live Jazz i Emmaboda, Emmaboda Konsertförening men framförallt Vinterbadarna.

Senaste tillskottet till Emmaboda kommuns musikhistoria skrevs när Big Band Emmaboda startade sina övningar i början av år 2016.

Visst lever musiken i Emmaboda!                 


ur "MUSIK I EMMABODA så här var det 1967-1985"

Presentation

Trumpetsektionen


Saxofonsektionen


Trombonsektionen


Rytmsektionen


Info

"Övning ger skicklighet"...


Repetition en gång i månaden


Sektionsövningar med bandleader

Tregenerationsorkester

Sommar-, höst- och julkonsert

Cai Bergström

Big Band Emmabodas

musik- och kulturambassadör


Foto: BIMS, Copyright BIMS© All Rights Reserved