BIMS Vänner

Stödföreningen för BIMS - Blåsinstrumentmuseum Småland

Stödföreningen för BIMS - Blåsinstrumentmuseum Småland

är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening utan ett ekonomiskt ansvar för Blåsinstrumentmuseum Småland med ändamålet att stötta all Blåsinstrumentmuseum Smålands verksamhet, medverka vid olika event och aktiviteter och att verka för att Blåsinstrumentmuseum Småland blir mer känt.


Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften är 400 kr per person och år.BIMS Team

BIMS Team har som  uppgift att stötta BIMS Blåsinstrumentmuseum Smålands verksamhet.


BIMS Team stödjer  genom ett personligt engagemang musiklivet generellt och BIMS Blåsinstrumentmuseum Småland speciellt.


Vi hoppas kunna intressera fler att vara med och utveckla BIMS Team till en aktiv konsertarrangör. Vi vill fortsätta att arrangera evenemang och tar gärna emot dina förslag och idéer.


Vill du veta mer? Kontakta BIMS Team:  bimsteam@bimsmusik.se

BIMS Museumssponsor

Genom att bli museumssponsor bidrar du till anordnandet av musikerbesök, konserter, föreläsningar, caféföredrag m.m.


Som BIMS Museumssponsor får du  information via e-post om BIMS Blåsinstrumentmuseum Smålands olika aktiviteter och evenemang.


Du blir BIMS Museumssponsor genom att betala in en valfri årsavgift på BIMS Sponsor-konto.

Vid en årsavgift på minst 200 kronor   får du  rabatt på vissa entré- och workshopavgifter.


För orkestrar/storband/brass band gäller minst 2000 kronor per år.


För frågor,  information och anmälningsblankett kontakta oss: kontakt@bimsmusik.se

Alla kan hjälpa till


Pengapelle


BIMS Team

Sponsra med en engångssumma

Evenemang/konserter/utställningar

Workshops/kurser

Erbjuda övernattningsmöjlighet

Baka bröd, kakor, tårta

Bli BIMS musiker

Docent, lärare

Foto: BIMS Studiofotograf, Copyright BIMS© All Rights Reserved