Kontakt

Kontakt

Catarina Hermansson, museumsföreståndare BIMS Småland

BIMS kursansvarig, musik-, instrumental- och konsertpedagogik


Kontakt

Kontor och postadress:

BIMS Blåsinstrumentmuseum Småland

Södra Lindåsgatan 42

361 42  LINDÅS


Kontaktperson:

Catarina Hermansson, museumsföreståndare BIMS Småland


E-post: kontakt@bimsmusik.se

"Jag fick 2011 förtroendet att bli vald till museumsföreståndare för BIMS Blåsinstrumentmuseum Småland på ideell basis. Härmed vill jag tacka alla samarbetspartner, orkestrar, ensembler, lärare, docenter, sponsorer och övriga.

Utan er skulle alla dessa projekt, konserter och workshops aldrig kunna bli av i sin nuvarande form och på denna höga nivå."

Ett fortsatt gott samarbete, önskar

Catarina Hermansson

Bokning av konserter, kurser,

presentationer av historiska blåsinstrument m.m.

Blåsinstrumentmuseum Småland


BIMS kursansvarig, musik-, instrumental- och konsertpedagogik, vidareutbildning för lärare


E-post: kontakt@bimsmusik.se

Bokning av BIMS Studiofotograf för konserter och  musikinstrumentpresentationer

E-post: kontakt@bimsmusik.se

BIMS är känt för

BIMS Trumpetsamling


En av de mest legendariska jazztrumpetsamlingarna i Skandinavien.

Levande utställningar


En form av konsertant presentation av museets unika blåsinstrument.

Bra kontakter till lärare, docenter, musiker, notförlag, blåsinstrumentrestaurering m.m.


Ett nätverk inom blåsmusik.

 
 
 
 

Foto: BIMS Studiofotograf, Copyright BIMS© All Rights Reserved