Utbildning

BIMS Academy

BIMS Academy är  ett internationellt  samarbetsprojekt med syfte att sprida information om blåsmusik och få fler barn, ungdomar och vuxna att  utbilda, vidareutbilda sig och att spela blåsinstrument.


Projektets huvudsakliga målgrupp är barn, ungdomar och vuxna i en åldersanpassad konsertpedagogik, men vänder sig även till organisationer, kulturskolor och orkestrar som har någon form av anknytning till musik- och instrumentalutbildning i Sverige.


BIMS Academy presenterar en levande och dynamisk musik- och  instrumentalpedaogik och vill vara en naturlig mötesplats  för alla som gillar vidareutbildning, kurser, seminarier och workshops.

BIMS musikaliska ungdomsverksamhet

BIMS Ungdomsblåsorkester och Ungdoms-Big Band är kärnan i BIMS musikaliska ungdomsverksamhet.


Här spelar alla som har några års övning  och erfarenhet bakom sig.


Repertoaren består av ålders- och kunskapsanpassad litteratur.Orkestrarna har ca 4-6 konserter och 2 arbetsfaser med docenter och avslutningskonsert per år.


När man deltar i  BIMS musikaliska ungdomsverksamhet får man många vänner och man blir ett tätt sammansvetsat musikaliskt gäng. Alla pengar som man spelar in under året sparas till en gemensam resa. Resan kombineras givetvis med ett fåtal spelningar, studiebesök och konserter.


Om du är intresserad av att vara med i BIMS musikaliska ungdomsverksamhet, skriv din intresseanmäl  till: kontakt@bimsmusik.se

BIMS Musikant-träff

BIMS lokala Musikant-träff


Vill du spela med andra på ditt trä- eller bläckblåsinstrument? Det här är Musikant-täffen för dig som har grundläggande kunskaper inom ditt instrument men som vill utvecklas, lära mer och spela tillsammans med andra. Vi spelar tillsammans för att träna upp notläsning, ton och andning. Tag med eget instrument.


För närmare datum och information: kontakt@bimsmusik.se

BIMS Academy

Kurser för alla instrumentgrupper, åldrar och svårighetsgrader.


Från basic-kurser till avancerad proffsnivå.

Fortbildning för lärare och pedagoger.


Utbildningsprogram för förskolor, skolor, fritidshem och föreningar.


Konsertpedagogik, musik- och instrumentalutbildning och marknadsföring.


Informations- och presentationskvällar.

Docenter, lärare

Intensivvecka inom olika specialområden med BIMS egna leg. docenter, lärare.


- Privatlektioner / studium

- Högskoleförberedning

- Konsertförberedning

- Förberedning inför gymnasium

- Förberedning inför folkhögskola

- Förberedning inför utlandsstudium


Utbildning


Kurser

Workshops

Föreläsningar

Sommarkurser

Helgkurser

Master class

Arbetsfas med avslutningskonsert

Fortbildning

Föredrag

Foto: BIMS Studiofotograf, Copyright BIMS© All Rights Reserved